ตารางสี NETA

NETA

NETA V 2022

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sakura Pink รหัสสี TCA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Moonlight Green รหัสสี TCF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Midnight Gray รหัสสี TCC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cyan รหัสสี TCQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Storm รหัสสี TCR
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sky Blue รหัสสี TCDสีของรถยนต์ NETA สามารถติดต่อ
ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE GT Pro Spray ได้โดยตรง