อุปกรณ์ในการซ่อมสีรถยนต์ด้วยตัวเอง

ด้ามจับกระป๋องสเปรย์ GT Pro

- จับได้ถนัดมือ สะดวกสบายในการพ่น
- สามารถกะน้ำหนักในในการกดสีได้ง่ายกว่า
- สามารถพ่นได้ต่อเนื่อง โดยที่ไม่เมื่อย
- ใช้งานง่าย แค่สวมแล้วล็อก บริเวณที่หัวกดสเปรย์


กระดาษทรายขัดน้ำ / Waterproof Sandpaper

- กระดาษทราย เบอร์ 320 , 600 , 1000 , 1200 , 1500
- ขนาดของกระดาาทราย 230x280 mm. (9x11 in.)


ฟองน้ำรองขัดกระดาษทราย

- ใช้ควบคู่กับกระดาษทราย
- ทำให้จับกระดาษทรายได้ถนัดมือมากขึ้น
- ทำให้สามารถขัดกระดาษทรายได้ง่ายขึ้น
- ช่วยให้ขัดได้เรียบเนียนได้ง่ายขึ้น


ชุดสีโป้ว (เหลือง) และ เกียงโป้วพลาสติก / Polyester Putty and Plastic Putty Knife

- ใช้โป้วงาน เก็บรอย เหมาะกับสภาพท้องถิ่นในเมืองร้อน
- ยึดเกาะกับโลหะ,พลาสติกและพื้นผิวสีได้ดี

อัตตราส่วนผสม เนื้อสีโป๊วและน้ำยา 100 : 3

วิธีใช้ พื้นผิวที่จะต้องโป๊วสีจะต้องมีความสะอาด ปราศจากคราบไขมันและสิ่งปลอมปน แล้วปาดด้วยเกียงโป้วพลาสติกปาดสีบางๆ จนได้ความหนาที่ต้องการ (การขัดน้ำ ต้องทำใน 30 นาที)


เกียงโป้วสีพลาสติก / Plastic Putty Knife

- ใช้ควบคู่กับสีโป้ว เช่น ใช้ปาดสีโป้ว ใช้ผสมสีโป้ว
- ทำให้โป้วสีได้ เรียบเนียนยี่งขึ้น
- สะดวกสบาย และประหยัด


กระดาษกาว / Masking Tapes

- สำหรับแปะในส่วนที่ไม่ต้องการ ไม่ให้ให้ละอองสีไปติดพื้นผิวต่างๆ อุปกรณ์ในการซ่อมสีรถยนต์ด้วยตัวเอง

   สีโป้ว (ใช้ในกรณีที่สีกะเทาะ หรือ รอยครูดกินเนื้อสีเยอะ)
   กระดาษทราย ตั้งเบอร์ 80 ถึง 1500 (ขนาด9x11นิ้ว)
   รองพื้นเกาะพลาสติก (ใช้ในกรณี ที่ต้องพ่นชิ้นงานดิบ หรือ ชิ้นงานใหม่ที่ยังไม่ได้พ่นสี)
   รองพื้นเกาะเหล็ก (การใช้สีรองพื้นด้วย ก็จะช่วยทำให้สีที่จะพ่นเด่นชัดไม่เพี้ยน)