ตารางสี Mitsubishi

                     OUTLANDER-PHEV

OutLander-Phev

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sterling Silver รหัสสี U25


                    Xpender

Xpender Cross 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Quartz White Pearl รหัสสี W81
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sterling Silver รหัสสี U25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Graphite Grey Metallic รหัสสี U28
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sunrise Orange Metallic รหัสสี M13


Xpender 2018-2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Quartz White Pearl รหัสสี W81
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sterling Silver รหัสสี U25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Gray รหัสสี U17Mitsubishi Mirage

Mirage 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Wine Red รหัสสี P57
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cerulean Blue รหัสสี T69
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sand Yellow


New Mirage

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Wine Red รหัสสี P57
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cerulean Blue รหัสสี T69
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sunrise Orange รหัสสี M09


Mirage

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cerulean Blue รหัสสี T69
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Eisen Gray Mica รหัสสี A02
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Metallic รหัสสี P19
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Lemonade Yellow Metallic รหัสสี Y25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pop Green Metallic รหัสสี F24Mitsubishi Attrage

Attrage 2019

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Wine Red รหัสสี P57
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cerulean Blue รหัสสี T69


Attrage

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Wine Red รหัสสี P57
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cerulean Blue รหัสสี T69Mitsubishi Lancer EX

Lancer EX

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Eisen Gray Mica รหัสสี A02
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Quartz Brown รหัสสี C06
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Metallic รหัสสี P19Mitsubishi Space Wagon

Space Wagon

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Eisen Gray Mica รหัสสี A02
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum Beige รหัสสี S18Mitsubishi Pajero Sport

Pajero Sport ELITE EDITION 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Diamond รหัสสี W85


Pajero Sport 2019-2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sterling Silver รหัสสี U25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Graphite Grey Metallic รหัสสี U28
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Deep Bronze รหัสสี C17


Pajero Sport 2016

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Deep Bronze รหัสสี C17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sterling Silver รหัสสี U25


Pajero Sport 2014

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Eisen Gray Mica รหัสสี A02
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Quartz Brown รหัสสี C06
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Blue รหัสสี T64Mitsubishi Triton

Triton ATHLETE 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sunflare Orange รหัสสี M08


Triton 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sunflare Orange รหัสสี M08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sterling Silver รหัสสี U25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Graphite Grey Metallic รหัสสี U28


Triton 2015-2016

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sterling Silver รหัสสี U25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Solid White รหัสสี W32
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Earth Green รหัสสี F27