ตารางสี Isuzu

New ISUZU โฉม 2024

ISUZU V-Cross 2024 (4Doors/2Doors)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dolomite Pearl White รหัสสี 575
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Namibu Orange รหัสสี 595
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Islay Gray Opaque รหัสสี 588


ISUZU D-Max 2024 (4Doors) Hi-Lander / Cab4

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dolomite Pearl White รหัสสี 575
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Islay Gray Opaque รหัสสี 588


ISUZU D-Max 2024 (2Doors) Hi-Lander / Spacecab

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dolomite Pearl White รหัสสี 575
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Islay Gray Opaque รหัสสี 588
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527


ISUZU D-Max 2024 (Spark)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Islay Gray Opaque รหัสสี 588
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527


Tips

New D-Max โฉม 2022

D-Max 2022 V-Cross 4 door / 2 door

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dolomite Pearl White รหัสสี 575
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Valencia Topaz Met. รหัสสี 570
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Islay Gray Opaque รหัสสี 588
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Biarritz Blue Met. รหัสสี 587


D-Max 2022 X-Series Speed / Hi-Lander

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dolomite Pearl White รหัสสี 575
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569


D-Max 2022 Hi-Lander 4 door / CAB4

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dolomite Pearl White รหัสสี 575
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Valencia Topaz Met. รหัสสี 570
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Islay Gray Opaque รหัสสี 588
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Biarritz Blue Met. รหัสสี 587
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527


D-Max 2022 Hi-Lander 2 door / SPACECAB

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Valencia Topaz Met. รหัสสี 570
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Islay Gray Opaque รหัสสี 588
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527


D-Max 2022 SPARK 1.9 Dbi / 4x4

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Islay Gray Opaque รหัสสี 588


All New D-max โฉม 2020-2021

D-Max 2020 V-Cross 4X4

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Everest Pearl White รหัสสี 531
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polynesian Blue รหัสสี 565
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Zermatt Silver รหัสสี 563
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Valencia Topaz Met. รหัสสี 570


D-Max X-Series 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Everest Pearl White รหัสสี 531
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569


D-Max 2020 Hi-Lander 4 door / CAB4

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Everest Pearl White รหัสสี 531
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polynesian Blue รหัสสี 565
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Zermatt Silver รหัสสี 563
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Valencia Topaz Met. รหัสสี 570


D-Max 2020 Hi-Lander 2 door / SPACECAB

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Everest Pearl White รหัสสี 531
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polynesian Blue รหัสสี 565
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Zermatt Silver รหัสสี 563


D-Max 2020 SPARK

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Zermatt Silver รหัสสี 563


D-max โฉม All NEW 2011-2019

D-Max Stealth 2019

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Everest Pearl White รหัสสี 531
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic Silver รหัสสี 529
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Australian Coal Black รหัสสี 523
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polynesian Blue รหัสสี 565
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Zermatt Silver รหัสสี 563


D-Max 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Everest Pearl White รหัสสี 531
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic Silver รหัสสี 529
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Australian Coal Black รหัสสี 523
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Etna Red รหัสสี 564
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Baltic Blue รหัสสี 526
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polynesian Blue รหัสสี 565
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Zermatt Silver รหัสสี 563


D-Max Blue Power

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Everest Pearl White รหัสสี 531
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic Silver รหัสสี 529
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Australian Coal Black รหัสสี 523
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Iceberg Silver รหัสสี 544
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Baltic Blue รหัสสี 526


D-Max All New 2011-2014

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Everest Pearl White รหัสสี 531
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic Silver รหัสสี 529
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Australian Coal Black รหัสสี 523
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Siberian White รหัสสี 527
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Baltic Blue รหัสสี 526
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Tuscany Red รหัสสี 528
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mexican Silver รหัสสี 530
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Savanna Gold รหัสสี 541


สีสำหรับรุ่น Super Daylight
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Norwegian Blue รหัสสี 545
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Venetian Red รหัสสี 546

MU-X

The New MU-X 2023
(Phanton Collection / be UNcharted)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Islay Gray Opaque รหัสสี 588
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dolomite Pearl White รหัสสี 575
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Etna Red รหัสสี 564
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Iceberg Silver รหัสสี 544
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Blue รหัสสี 593


New MU-X 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dolomite Pearl White รหัสสี 575
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bohemian Silver Met. รหัสสี 568
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bavarian Black Mica รหัสสี 569
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Etna Red รหัสสี 564
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Marrakesh Brown รหัสสี 576
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Iceberg Silver รหัสสี 544


MU-X 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Everest Pearl White รหัสสี 531
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic Silver รหัสสี 529
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Australian Coal Black รหัสสี 523
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Iceberg Silver รหัสสี 544
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Havana Brown รหัสสี 560


MU-X Blue Power

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Everest Pearl White รหัสสี 531
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic Silver รหัสสี 529
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Australian Coal Black รหัสสี 523
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Iceberg Silver รหัสสี 544D-MAX โฉม Gold Series / Platinum

D-Max Gold / Gold Series 2006-2007

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Topaz Gold Met. รหัสสี  501
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dune Gray Met. รหัสสี 506
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Starry Black Mica รหัสสี 935
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sterling Silver Met. รหัสสี 936
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cosmic Gray Met. รหัสสี 682
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 877
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Neptune Blue รหัสสี 503
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Foxfire Red Mica รหัสสี 658
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Silky Blue Met. รหัสสี 937
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Tornade Red Mica รหัสสี 504
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Lapis Blue รหัสสี 512
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Charddonay Gold รหัสสี 511


Platinum / Super Platinum 2008-2009

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Charddonay Gold รหัสสี 511
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Starry Black Mica รหัสสี 935
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sterling Silver Met. รหัสสี 936
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 877
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Tornade Red Mica รหัสสี 504
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Neptune Blue รหัสสี 503
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Nebular Silver Mica รหัสสี 520
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Omega Peal White รหัสสี 689
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Platinum Silver รหัสสี 505ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering Channels