ตารางสี Ford


Ford Ranger

Ranger 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metro Grey รหัสสี 42A/WVT
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Saber รหัสสี JE5/SW4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Lightning Blue รหัสสี HCSEWHA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Conquer Grey รหัสสี JMW


Ranger 2018-2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metro Grey รหัสสี 42A/WVT
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Saber รหัสสี JE5/SW4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Lightning Blue รหัสสี HCSEWHA


Ranger 2017

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool White
รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Reflex Blue รหัสสี FCC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aurora Blue Met. รหัสสี 39A/WVD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metro Grey รหัสสี 42A/WVT
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pride Orange รหัสสี FLQFord Raptor

Raptor 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Conquer Grey รหัสสี JMW
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ford Performance Blue
รหัสสี 7L/FM/JCCEWHA


Raptor 2018-2019

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Conquer Grey รหัสสี JMW
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ford Performance Blue
รหัสสี 7L/FM/JCCEWHAFord Everest

Everest 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Deep Crystal Blue รหัสสี 42M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Diffused Silver
รหัสสี FK/JTQEWHA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sunset Met. รหัสสี FSQ


Everest 2017

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool White
รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sparking Gold รหัสสี 34E/2FJ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Reflex Blue รหัสสี FCC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sunset Met. รหัสสี FSQFord Fiesta

Fiesta 2016-2017

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Frozen White รหัสสี 4CA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Winning Blue รหัสสี 4CC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Candy Red รหัสสี 4CN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ingot Silver รหัสสี 4CG
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sandow Black รหัสสี 5G9Z


Fiesta 2009-2014

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Highlight Silver Met.
รหัสสี 18G/38C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aurora Blue Met. รหัสสี 39A/WVD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metropolitan Grey Met.
รหัสสี 36C/2FL/WVF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sparking Gold รหัสสี 34E/2FJ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Phantom Purple รหัสสี 34N
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Icy Blue Met. รหัสสี 33Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Chilli Orange รหัสสี 33J
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool White
รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Arctic White รหัสสี A4D/SWUFord Focus

Focus

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Frozen White รหัสสี 4CA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Panther Black รหัสสี 4CF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Midnight Sky รหัสสี 4CH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Winning Blue รหัสสี 4CC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Candy Red รหัสสี 4CN


                                  Ford Ecosport

Ecosport

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Frozen White รหัสสี 4CA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Panther Black รหัสสี 4CF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Midnight Sky รหัสสี 4CH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Mars Red รหัสสี 5ASQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Lunar Sky รหัสสี 4CD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ingot Silver รหัสสี 4CG