ตารางสี MG

                        MG EP

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro MG EP 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (WSB) Arctic White สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (PBC) Black Knight. สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี Metal Grey 
สีแต้ม


                   MG HS

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro MG HS PHEV 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (WSB) Arctic White สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (PBC) Black Knight. สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (RSJ) Scarlet Red สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี Metal Ash Grey สีแต้ม


                                    MG Extender

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro MG EXTENDER DOUBLE CAB 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (WSB) Arctic White สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (PBC) Black Knight. สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (RSJ) Scarlet Red สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี Silver Met. สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี Metal Ash Grey 
สีแต้ม


สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro MG EXTENDER GIANT CAB 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (WSB) Arctic White สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (PBC) Black Knight. สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (RSJ) Scarlet Red สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี Silver Met. สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี Metal Ash Grey
สีแต้ม


                  MG 3

                 MG 5

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro MG5 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (WSB) Arctic White สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (PBC) Black Knight. สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (RSJ) Nuclear Yellow สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (RSJ) Scarlet Red สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี Silver Met. สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี Metal Ash Grey สีแต้ม


                   MG 6

                     MG GS

                      MG ZS

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro MG ZS 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (WSB) Arctic White สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (PBC) Black Knight. สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (RSJ) Scarlet Red สีแต้ม
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี รหัสสี (SSA) Silver Met. สีแต้ม