ตารางสี Toyota

                                   Toyota Veloz

Veloz

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum White Pearl รหัสสี 089
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Purplish Silver Mica Met. รหัสสี P20
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Met.
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Red Mica Met.


                     Toyota CROSS

Corolla Cross 2021 GR SPORT

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum White Pearl รหัสสี 089
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Metallic รหัสสี 3R3


Corolla Cross

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum White Pearl รหัสสี 089
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Metallic รหัสสี 3R3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Nebule Blue รหัสสี 8X2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metal Stream Met. รหัสสี 1K0
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Graphite Met. รหัสสี 4X7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Celesite Grey Met. รหัสสี 1K3


                 Toyota CH-R

C-HR 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum White Pearl รหัสสี 089
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Nebule Blue รหัสสี 8X2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metal Stream Met. รหัสสี 1K0
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Premium Red รหัสสี 3T3,2NF


C-HR

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metal Stream Met. รหัสสี 1K0
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Premium Red รหัสสี 3T3,2NF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Blue Met.
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Radiant Green Met.Toyota Alphard Vellfire

Alphard Vellfire

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Burning Black Crystal รหัสสี 222
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Luxury White Pearl
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Steel Bronze Met.Toyota Majesty

Majesty

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Mica
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White PearlToyota Camry

Camry 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum White Pearl รหัสสี 089
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Graphite Met. รหัสสี 4X7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Burning Black Crystal รหัสสี 222
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Premium Red รหัสสี 3T3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metal Stream Met. รหัสสี 1K0


Camry

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum White Pearl รหัสสี 089
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Phantom Brown รหัสสี 4W9
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Graphite Met. รหัสสี 4X7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Burning Black Crystal รหัสสี 222
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Premium Red รหัสสี 3T3


Camry / Camry Hybrid

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Brown Mica Metallic รหัสสี 4U3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Greyish Blue Metallic รหัสสี 8R3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ture Blue Mica Metallic รหัสสี 8W1Toyota Altis

Corolla Altis 2022

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Phantom Brown รหัสสี 4W9
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Metallic รหัสสี 3R3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Celesite Grey Met. รหัสสี 1K3


Corolla Altis 2019-2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Phantom Brown รหัสสี 4W9
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Metallic รหัสสี 3R3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Celesite Grey Met. รหัสสี 1K3


Corolla Altis 2014-2016

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Phantom Brown รหัสสี 4W9
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Metallic รหัสสี 1F9Toyota Yaris

GR Yaris 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super Precious Black รหัสสี 219
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super Emotional Red รหัสสี 3U5


Yaris Ativ 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Metallic รหัสสี 3R3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Grayish Blue รหัสสี 8R3


Yaris HatcBack 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum White Pearl รหัสสี 089
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Metallic รหัสสี 3R3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Citrus Mica Metallic รหัสสี 6W2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cyan Met. รหัสสี 8W9


Yaris Ativ HatcBack

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Orange Metallic รหัสสี 4R8
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Metallic รหัสสี 3R3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Citrus Mica Metallic รหัสสี 6W2


Yaris Ativ

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Met. รหัสสี 3S1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Quartz Brown Met. รหัสสี 4W0
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Blue Mica รหัสสี 8P4


Yaris

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Met. รหัสสี 3S1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Orange Metallic รหัสสี 4R8
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Frozen Blue Metallic รหัสสี 8W8Toyota Vios

Vios

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Met. รหัสสี 3S1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Quartz Brown Met. รหัสสี 4W0


Vios 2013-2016

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Met. รหัสสี 3S1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Quartz Brown Met. รหัสสี 4W0
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silky Beige Met. รหัสสี 4W1Toyota Revo

Hilux Revo 2021 GR Sport

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Emotional Red รหัสสี 3U5


Hilux Revo ROCCO 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Oxide Bronze Met. รหัสสี 6X1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Emotional Red รหัสสี 3U5


Hilux Revo PRE RUNNER 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Blue Mica รหัสสี 8P4


Hilux Revo 2020 Z Edition / Standard CAB

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D6


Hilux Revo

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Nebule Blue รหัสสี 8X2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Crimson Spark Red Met. รหัสสี 3T6


Hilux Revo

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Nebule Blue รหัสสี 8X2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Crimson Spark Red Met. รหัสสี 3T6Toyota Hilux Vigo / Vigo Champ

Hilux Vigo / Hilux Vigo Champ

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1C0
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Mica รหัสสี 209
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Steel Mica รหัสสี 1H2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silky Gold Mica Metallic รหัสสี 5A7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Light Purple Mica Metallic รหัสสี 9AEToyota Fortuner

New Fortuner 2021 GR Sport

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal / Black Roof รหัสสี 2QJ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Emotional Red รหัสสี 3U5
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218


Fortuner 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Blue Mica รหัสสี 8P4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Emotional Red รหัสสี 3U5


Fortuner

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Phantom Brown รหัสสี 4W9
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Nebule Blue รหัสสี 8X2


Fortuner

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1C0
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Mica Metallic รหัสสี 1G3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Mica รหัสสี 209
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Steel Mica รหัสสี 1H2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silky Gold Mica Metallic รหัสสี 5A7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Blue Metallic รหัสสี 8P1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Light Purple Mica Metallic รหัสสี 9AE


                              Toyota INNOVA

INNOVA Crysta 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D6


INNOVA Crysta 2016

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D6


                                 Toyota Avanza

Avanza 2019

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1E7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Metallic รหัสสี X12
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White รหัสสี W09


Avanza

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1E7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Metallic รหัสสี X12
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White รหัสสี W09


                               Toyota Sienta

Sienta

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Super White รหัสสี 040
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Orange Metallic รหัสสี 4R8


                               Toyota Prius

Prius

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1D4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Mica Metallic รหัสสี 3S1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ture Blue Mica Metallic รหัสสี 8W1Toyota Commuter Hiace Ventury รถตู้ (VAN)

All New Commuter Hiace รถตู้ (VAN)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White รหัสสี 058
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1E7


Commuter Hiace Ventury รถตู้ (VAN)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Attitude Black Mica รหัสสี 218
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White Pearl Crystal รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White รหัสสี 058
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Metallic รหัสสี 1E7


                                       Toyota COASTER รถบัส ขนาดเล็ก

Coaster (Mini Bus) รถบัส ขนาดเล็ก

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro White รหัสสี 058