ตารางสี Mazda

                      Mazda 2

Mazda 2 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum Quartz รหัสสี 47S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Polymetal Grey รหัสสี 47C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ceramic White รหัสสี 47A


Mazda 2 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Polymetal Grey รหัสสี 47C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ceramic White รหัสสี 47A


Mazda 2 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Eternal Blue รหัสสี 45B


Mazda 2 2015 (Hatchback)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metropolitan Gray
รหัสสี 36C/2FL/WVF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dynamic Blue รหัสสี 44J


Mazda 2 2015 (Sedan)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metropolitan Gray
รหัสสี 36C/2FL/WVF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dynamic Blue รหัสสี 44J


Mazda 2

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aurora Blue Met. รหัสสี 39A/WVD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool White
รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metropolitan Gray
รหัสสี 36C/2FL/WVF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sparking Gold รหัสสี 34E/2FJ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Icy Blue Met. รหัสสี 33Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Hightlight Silver Met.
รหัสสี 18G/38C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Spirited Green รหัสสี 36A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aquatic Blue รหัสสี 41L


                     Mazda 3

Mazda 3 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum Quartz รหัสสี 47S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Polymetal Grey รหัสสี 47C


Mazda 3 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Polymetal Grey รหัสสี 47C


Mazda 3 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Eternal Blue รหัสสี 45B


Mazda 3 2014-2016 Skyactiv (Hatchback)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Gunmetal Blue รหัสสี 38L
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metropolitan Gray
รหัสสี 36C/2FL/WVF


Mazda 3 2014-2016 Skyactiv (Sedan)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Gunmetal Blue รหัสสี 38L
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Metropolitan Gray
รหัสสี 36C/2FL/WVF


                 Mazda CX-3

CX-3 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum Quartz รหัสสี 47S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Polymetal Grey รหัสสี 47C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ceramic White รหัสสี 47A


CX-3 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ceramic White รหัสสี 47A


CX-3 Skyactiiv

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ceramic White รหัสสี 47A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Meteor Gray รหัสสี 42A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dynamic Blue รหัสสี 44JMazda CX-30

CX30 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum Quartz รหัสสี 47S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Polymetal Grey รหัสสี 47C


CX30

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Deep Crystal Blue รหัสสี 42M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Polymetal Grey รหัสสี 47CMazda CX‐5

CX-5 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Deep Crystal Blue รหัสสี 42M


CX-5 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Deep Crystal Blue รหัสสี 42M


CX-5 Skyactiv

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Blue Reflex รหัสสี 428
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Meteor Gray รหัสสี 42AMazda CX‐8

CX-8 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Deep Crystal Blue รหัสสี 42MMazda MX‐5

MX-5

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Polymetal Grey รหัสสี 47C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Eternal Blue รหัสสี 45B


MX-5

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ceramic White รหัสสี 47A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cystal White Pearl รหัสสี 34K
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Blue Reflex รหัสสี 428
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Meteor Gray รหัสสี 42A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41WMazda BT-50 Pro

All New BT-50 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ice White รหัสสี A7Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro GunBlue รหัสสี 47J
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro True Black รหัสสี 47R
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Red Volcano รหัสสี 47F
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Ingot Silver รหัสสี 47N
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Concrete Gray รหัสสี 47M


BT-50 Pro 2019

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool White
รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Deep Crystal Blue รหัสสี 42M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S


BT-50 Pro 2015

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Cool White
รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Aluminum Met.
รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Deep Crystal Blue รหัสสี 42M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Titanium Flash รหัสสี 42S