ตารางสี Nissan

KICKS e-POWER

Kicks e-Power 2022

สีทูโทน / Two Tone Color
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm White / Black Roof
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red / Black Roof
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
GUN Metallic / Black Roof
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Monarch Orange / Black Roof
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Night Blue / Black Roof


สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm White รหัสสี QAB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red รหัสสี NAH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
GUN Metallic รหัสสี KAD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Monarch Orange รหัสสี EBB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Night Blue รหัสสี RAA

Kicks e-Power

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm White รหัสสี QAB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red รหัสสี NAH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
GUN Metallic รหัสสี KAD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Monarch Orange รหัสสี EBB


TEARRA

Terra 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี QX1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Twilight Gray รหัสสี K21
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Forged Copper รหัสสี CAU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Coulis Red รหัสสี NAW


Terra

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี QX1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Twilight Gray รหัสสี K21
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Earth Brown รหัสสี CAQ


Nissan Navara

Navara Double CAB 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี QX1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Stealth Grey รหัสสี KBY
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Burning Red รหัสสี AX6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Forged Copper รหัสสี CAU


Navara King CAB 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี QX1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Solid รหัสสี QM1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Burning Red รหัสสี AX6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Forged Copper รหัสสี CAU


Navara Single CAB 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Solid รหัสสี QM1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Twilight Gray รหัสสี K21


Navara NP300
Single CAB / Double CAB / King CAB

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี QX1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Solid รหัสสี QM1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Twilight Gray รหัสสี K21
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Earth Brown รหัสสี CAQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Savanna Orange รหัสสี EAU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dark Blue รหัสสี RAANissan Almera

New Almera 2023

สีทูโทน / Two Tone Color
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm White / Black Roof
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
GUN Metallic / Black Roof
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Gray Sky Pearl / Black Roof


สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm White รหัสสี QAB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red รหัสสี NAH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
GUN Metallic รหัสสี KAD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Night Blue รหัสสี RAA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Gray Sky Pearl

Almera 2019-2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm White รหัสสี QAB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red รหัสสี NAH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
GUN Metallic รหัสสี KAD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Monarch Orange รหัสสี EBB


Almera 2014

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี QX1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Lris Gray รหัสสี KBD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Grayish Broze รหัสสี KAC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red รหัสสี NAH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Purple Plum รหัสสี GABNissan Teana

Teana

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี QX1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Lris Gray รหัสสี KBD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Grayish Broze รหัสสี KAC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Fall Blue รหัสสี RBHNissan Sylphy

Sylphy

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm White รหัสสี QAB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red รหัสสี NAH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Lris Gray รหัสสี KBD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Grayish Broze รหัสสี KAC


Nissan March

March

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี QX1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red รหัสสี NAH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sweet Pink รหัสสี NAR
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Plum Purple รหัสสี GAB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Capri Blue รหัสสี RBS
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Olive Green รหัสสี EAQNissan Note

Note

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm White รหัสสี QAB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red รหัสสี NAH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sweet Pink รหัสสี NAR
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Plum Purple รหัสสี GAB Nissan Juke

Juke

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี QX1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Twilight Gray รหัสสี K21
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Solid รหัสสี KH3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Burning Red รหัสสี AX6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pacific Blue รหัสสี B51Nissan X-trail

X-Trail

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm White รหัสสี QAB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Lris Gray รหัสสี KBD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red รหัสสี NAH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Midnight Jade รหัสสี EANNissan Pulsar

Pulsar

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี QX1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Star รหัสสี G42
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Lris Gray รหัสสี KBD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red รหัสสี NAH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mellow Gold รหัสสี EAHNissan SKYLINE GT-R

SKYLINE GT-R

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm White รหัสสี QAB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
GUN Metallic รหัสสี KAD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pearl Black รหัสสี GAG
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pearl Blue รหัสสี RAY
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Katsura Orange รหัสสี EBG
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Vibrant Red รหัสสี A54


Nissan Livina

Livina

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Solid รหัสสี QM1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Twilight Gray รหัสสี K21
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Solid รหัสสี KH3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Burning Red รหัสสี AX6Nissan Urvan

Urvan (รถตู้)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Solid รหัสสี QM1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brilliant Silver รหัสสี K23
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Twilight Gray รหัสสี K21
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Solid รหัสสี KH3ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering Channels