ตารางสี Great Wall Motors (GWM)

                            HAVAL H6

HAVAL H6 2021

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Ayers Gray รหัสสี F3
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Swarovski รหัสสี 6Y
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Sun Black รหัสสี 8T


                     HAVAL Jolion

HAVAL Jolion 2022

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Ayers Gray รหัสสี F3
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Swarovski รหัสสี 6Y
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Sun Black รหัสสี 8T
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Burgundy Red


                   Ora Good Cat

ORA Good Cat 2021

Mono Tone
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Sun Black รหัสสี 8T
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Coral Blue

Two Tone
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Hamilton White With Black Roof
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Vardant Green With White Roof
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Hazel Wood Beige With Brown Roof
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Mars Red With Black Roof