ตรารางสี VOLVO

                        XC40 Recharge Pure Electric (EV)

VOLVO XC40 Recharge Pure Electric 2022

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Black Stone รหัสสี 019
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Thunder Grey รหัสสี 728
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Bright Dusk รหัสสี 736
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Sage Green รหัสสี 733
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Fjord Blue รหัสสี 415


                          C40 Recharge Pure Electric (EV)

VOLVO C40 Recharge Pure Electric 2022

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Thunder Grey รหัสสี 728
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Onyx Black รหัสสี 717
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Fjord Blue รหัสสี 415
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Fusion Red รหัสสี 725
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Dawn รหัสสี 735
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Sage Green รหัสสี 733


                       XC40 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO XC40 Recharge 2021

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Black Stone รหัสสี 019
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Denim Blue รหัสสี 723
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Glacier Silver รหัสสี 729
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Thunder Grey รหัสสี 728


                     XC60 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO XC60 Recharge 2021

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Denim Blue รหัสสี 723
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum Grey รหัสสี 731

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Silver Dawn รหัสสี 735
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Onyx Black รหัสสี 717


                      XC90 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO XC90 Recharge 2021

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Onyx Black รหัสสี 717
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Denim Blue รหัสสี 723

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Thunder Grey รหัสสี 728


               S60 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO S60 Recharge 2021

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Onyx Black รหัสสี 717
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Thunder Grey รหัสสี 728

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Fusion Red รหัสสี 725


               S90 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO S90 Recharge 2021

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Platinum Grey รหัสสี 731

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Onyx Black รหัสสี 717


               V60 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO V60 Recharge 2021

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Onyx Black รหัสสี 717
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Thunder Grey รหัสสี 728

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Bright Silver รหัสสี 711