ตารางสี Chevrolet


Chevrolet Captiva

Captiva 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Auburn Brown รหัสสี GVX
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Meet Kettle Met. รหัสสี GBO
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Abalone White Met. รหัสสี GP5
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Satin Steel Grey Met. รหัสสี GYM


Captiva 2013

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Royal Gray รหัสสี GQQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Auburn Brown รหัสสี GVX


Captiva 2006

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Alpine White รหัสสี 96U
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sterling Silver รหัสสี 49U
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Royal Gray รหัสสี 90U
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Galaxy White รหัสสี 11U
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Impulse Blue รหัสสี 06U
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Tornade Red รหัสสี 504
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Misty Onyx Mica รหัสสี 518Chevrolet Cruze

New Cruze

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Royal Gray รหัสสี GQQ


Cruze 2013

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Royal Gray รหัสสี GQQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sizzle Red รหัสสี GGJ


                       Chevrolet Sonic

Sonic

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Royal Gray รหัสสี GQQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Oceanic Blue รหัสสี GVZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Orange Rock รหัสสี G6VChevrolet Spin

Spin

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Mond Grey Met. รหัสสี GXR
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Berry Red Met. รหัสสี 87Chevrolet Trailblazer

Trailblazer Z7.1

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Auburn Brown รหัสสี GVX
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Meet Kettle Met. รหัสสี GBO
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Abalone White Met. รหัสสี GP5
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Satin Steel Grey Met. รหัสสี GYM
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pull Me Over Red รหัสสี GG2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Blue Me Away Met. รหัสสี G8P


Trailblazer

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Royal Gray รหัสสี GQQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Auburn Brown รหัสสี GVX
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Blue Mountain รหัสสี GVY
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sizzle Red รหัสสี GGJChevrolet Colorado

Colorado 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Auburn Brown รหัสสี GVX
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Meet Kettle Met. รหัสสี GBO
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Satin Steel Grey Met. รหัสสี GYM
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Pull Me Over Red รหัสสี GG2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Blue Me Away Met. รหัสสี G8P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Shadow Met. รหัสสี GUN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Orange Crush รหัสสี G18


Colorado

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Royal Gray รหัสสี GQQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Auburn Brown รหัสสี GVX
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Sizzle Red รหัสสี GGJ

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี GT Pro Oceanic Blue รหัสสี GVZ