ตารางสี Chevrolet


Chevrolet Captiva

Captiva 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Auburn Brown รหัสสี GVX
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Meet Kettle Met. รหัสสี GBO
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Abalone White Met. รหัสสี GP5
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Satin Steel Grey Met. รหัสสี GYM


Captiva 2013

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Royal Gray รหัสสี GQQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Auburn Brown รหัสสี GVX


Captiva 2006

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 96U
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sterling Silver รหัสสี 49U
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Royal Gray รหัสสี 90U
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Galaxy White รหัสสี 11U
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Impulse Blue รหัสสี 06U
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Tornade Red รหัสสี 504
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Misty Onyx Mica รหัสสี 518Chevrolet Cruze

New Cruze

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Royal Gray รหัสสี GQQ


Cruze 2013

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Royal Gray รหัสสี GQQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sizzle Red รหัสสี GGJ


Chevrolet Sonic

Sonic

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Royal Gray รหัสสี GQQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Oceanic Blue รหัสสี GVZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Orange Rock รหัสสี G6VChevrolet Spin

Spin

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mond Grey Met. รหัสสี GXR
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Berry Red Met. รหัสสี 87Chevrolet Trailblazer

Trailblazer Z7.1

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Auburn Brown รหัสสี GVX
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Meet Kettle Met. รหัสสี GBO
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Abalone White Met. รหัสสี GP5
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Satin Steel Grey Met. รหัสสี GYM
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pull Me Over Red รหัสสี GG2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Blue Me Away Met. รหัสสี G8P


Trailblazer

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Royal Gray รหัสสี GQQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Auburn Brown รหัสสี GVX
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Blue Mountain รหัสสี GVY
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sizzle Red รหัสสี GGJChevrolet Colorado

Colorado 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Auburn Brown รหัสสี GVX
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Meet Kettle Met. รหัสสี GBO
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Satin Steel Grey Met. รหัสสี GYM
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pull Me Over Red รหัสสี GG2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Blue Me Away Met. รหัสสี G8P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dark Shadow Met. รหัสสี GUN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Orange Crush รหัสสี G18


Colorado

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Summit White รหัสสี GAZ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 2HU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swithchblade รหัสสี GAN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Royal Gray รหัสสี GQQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Auburn Brown รหัสสี GVX
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sizzle Red รหัสสี GGJ

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Oceanic Blue รหัสสี GVZช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering Channels