ตารางสี KIA

                       NEW KIA Grand Carnival

KIA Grand Carnival 2021

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Panthera Metal รหัสสี P2M
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Snow White Pearl รหัสสี SWP
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Aurora Black Pearl รหัสสี ABP
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Astra Blue รหัสสี D2U


                                KIA Grand Carnival

KIA Grand Carnival

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Panthera Metal รหัสสี P2M
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Snow White Pearl รหัสสี SWP
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Aurora Black Pearl รหัสสี ABP
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Clear White รหัสสี UD
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Silky Silver รหัสสี 4SS