ตารางสี SUBARRU

                                SUBARU XV

SUBARU XV

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Ice Silver Met. รหัสสี G1U
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal Black Silica รหัสสี D4S
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Grey Met. รหัสสี 61K
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Sunshine Orange รหัสสี PAK
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Pure White
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Blue Pearl รหัสสี M2Y
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Cool Grey Khaki รหัสสี PAF


                                    SUBARU WRX STI

SUBARU WRX STI

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal Black Silica รหัสสี D4S
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White Pearl รหัสสี K1X
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Ice Silver Met. รหัสสี G1U
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Magnetite Grey Metallic รหัสสี MG2
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Pure Red รหัสสี M7Y
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Lapis Blue Pearl รหัสสี K3X
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro WR Blue Pearl รหัสสี 42C


                             SUBARU BRZ

SUBARU BRZ

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal Black Silica รหัสสี D4S
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White Pearl รหัสสี K1X
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Ice Silver Met. รหัสสี G1U
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Magnetite Grey Metallic รหัสสี MG2
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Pure Red รหัสสี M7Y
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Lapis Blue Pearl รหัสสี K3X
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro WR Blue Pearl รหัสสี 42C


                                   SUBARU OUTBACK

SUBARU Outback

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal Black Silica รหัสสี D4S
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crystal White Pearl รหัสสี K1X
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Ice Silver Met. รหัสสี G1U
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Magnetite Grey Metallic รหัสสี MG2
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Dark Blue Pearl
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Autumn Green Metallic
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Brilliant Bronze Metallic
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Crimson Red Pearl
สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro Storm Grey Metallic